Πανεπιστημιακοί Συνεργάτες

Δρ. Αθανάσιος Παπαϊωάννου
Professor, University of Thessaly,
Greece

Research Expertise:Motivation , physical activity promotion. Athanasios Papaioannou is Professor of Sport Psychology and Director of the Master’s program in Psychology of Exercise

Δρ. Νίκος Κομούτος
(πρώην Ζουρμπάνος)
Assistant Professor, University of Thessaly, Greece

Research Expertise:Self-talk, motivation, personality, social support, coaches’ behavior, smoking and alcohol cessation through exercise.

gdlr_rp